МагъчIваялъе рес

Синаялда унеб буго рагъулаб операция


Синаялъул бащдабчΙинкΙиллъиялда Мисралъул армиялъ исламиял экстремистазде данде байбихьана кΙудияб рагъулаб операция.

Щамат къоялда радалисаго Израилалъул ва Газа секторалъул гΙорхъабазда аскΙобехун мисралъул къуватаз танкабазул ва авиациялъул кумекалдалъун ралагьулел рукΙана яргъид гΙуцΙарал къокъаби рахчулел бакΙал.

Хамис къоялда Каиралда экстермистаз хΙалбихьун букΙана мисралъул жанисел ишазул министр МахΙамад Ибрагьим чΙвазе. Гьесие зарал ккечΙо. Амма лъукъана аскΙовехун вукΙарав ункъго гΙадатияв чи.
XS
SM
MD
LG